Kuka?

Vesa Viljanen- Noisere/Noisecontrol
Johtava ääniasiantuntija, Fyysikko, FM
Rakennusakustiikka, meluntorjunta, tuulivoimamelu

Vesan melu-ura alkoi jo 70-luvun lopulla Työterveyslaitoksen fysikaalisten tekijöiden asiantuntijana. Meluun ja sen vaimentamiseen erikoistuminen alkoi äänilaboratorion perustamisesta Turun DataCityyn. Käytännön työpaikkameluselvityksiä tehtiin mitä moninaisimmilla työpaikoilla teurastamosta, konepajoista melualtistumisesta koulujen ja vakuutusyhtiöiden ja pääkonttoreiden puheakustiikkaan. Laboratoriossa kehitettiin mm koulujen, toimistoihin ja jopa palkittuun elintarviketeollisuuteen liittyviä akustiikkaratkaisuja, jotka vieläkin ovat käyttökelpoisia. Tähän liittyi myös kansainvälisiä tutkimuksia.
Meluratkaisujen toteuttamiseksi Vesa perusti vuonna 1995 oman yrityksen Promethor Oy:n, joka on nykyisin arvostettu 10 työntekijän asiantuntijan yritys.

Painottuminen neuvontaan, ratkaisujen periaatteisiin, asiantuntijalausuntoihin Vesa siirtyi vuoden 2014 alusta yksityiseksi elinkeinoharjoittajaksi omalla toiminimellä Noisere/Noisecontrol. Tuulivoimameluun liittyvät selvitykset ja asiantuntijalausunnot viranomaisille ja oikeuksille saavat vankan pohjan vuosien
varrella hankitun melukokemuksen myötä.

Meluselvityksen lisäksi Vesa on mukana kuntapolitiikassa ollen Loviisan kaupunginvaltuutettuna ja teknisen lautakunnan jäsenenä vuodet 2009- 2012. Toimien nykyisin jonkin verran Turun kuntapolitiikassa. Harrastuksena on kalastus, kuntoilu sekä lasten sosiaalikysymykset.