Meluselvityksiä pitkällä kokemuksella

Ympäristömelua syntyy liikenteestä, teollisuudesta sekä joistakin erikoislähteistä kuten isoista tuulivoimaloista, kivenmurskauslaitoksista, ampumaradoista ja moottoriurheilusta. Sisämelu liittyy rakennuksen laitteisiin, asuinrakennuksessa tapahtuvaan toimintaan ja ulkoa tulevaan meluun.
Sisätiloissa melua aiheuttavat esimerkiksi ilmastointilaitteet, erilaiset pumput, naapuriäänet, taloon sijoitettujen kauppojen kompressorit ja yökerhot.

Ympäristömeluun liittyviä enimmäisohjearvoja annetaan erilaisilla viranomaispäätöksillä, asetuksilla ja ohjeilla. Ympäristömelulle ohjearvot esitetään yleisesti teollisuudelle ja liikenteelle asetuksessa 993/1992, ampuma- ja moottoriradoille on annettu erilaisia meluohjeita. Kivenmurskausmelun raja-arvot on esitetty asetuksessa 800/2010.Tuulivoimamelulle on tulossa erillinen asetus syksyllä 2014.

Sisämelun melun enimmäisohjearvot on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeessa (STM, ohje 1, 2003). Tästä ohjeesta on tulossa asetus syksyllä 2014.

Meluvaimennusratkaisut tulee toteuttaa jo suunnittelun yhteydessä. Jälkikäteen melunvaimennus on hankalaa ja vaatii erityisasiantuntemusta sekä edellyttää eri osapuolien välistä yhteistyötä.

Erilaisiin melukysymyksiin tarjoamme
- meluneuvonnan
- melumittaukset
- vaimennusratkaisut
- toimijoiden, asukkaiden ja viranomaisten välisen yhteistyön